Mikor visszagondolunk eddigi életünkre, könnyen látunk benne különböző szakaszokat, meghatározható időszakokat, amik hol jobb, hol  kevésbé jó emlékeket idéznek fel bennünk, de mindenképp rendet tesznek az időben, tudjuk, mikor mi történt, mikor mit szerettünk volna,  mire vágytunk, mire álltunk készen. Mikor lett valami egészen más. Talán „útközben” észre sem vesszük, milyen sok kisebb- nagyobb  sorsforduló van az életünkben, csak mikor visszatekintünk, tudjuk, hogy akkor valami új kezdődött.   Ezek az időszakok azok, a változások, váltások időszakai, amikben hiszek. Ezek mindig léteznek, és mindig mint lehetőségek vannak jelen,  amik új utakat nyitnak meg. Ekkor dönteni kell. A döntésnek ideje van, nem lehet előrehozni, de átugrani sem. Meg kell érnie, mint  mindennek az életben. Ha nem döntünk, felőlünk döntenek az élet haladása által. De jobb a választott sors, mint „kényszersors” szerint élni.   A terápia segíthet abban, hogy ezeket a „sorslehetőségeinket”, az életvezetési mintáinkat, eddigi választásainkat, ebből adódó  konfliktusainkat, vagy vágyainkat tudatossá tegyük és így új választás lehetőségét, a tudatos döntést adjuk meg magunknak.   Alkalmazott módszerek: A pszichológiai tanácsadás egy aktuális probléma, nehézség, konfliktusos helyzet átgondolását jelenti az önismeret fejlesztése által. A  találkozások során új szempontokat kaphat a probléma megértéséhez, a megoldáshoz szükséges készségeket sajátíthat el, segítve ezzel az  aktuális nehézséggel való sikeres megküzdést. A tanácsadás és a terápia „beszélgetős” helyzet, az adott személlyel való kapcsolatra épít,  fontos ebben a bizalmi légkör, a „találkozás”.  „Kezdetben volt a kapcsolat” – mondja Buber. Kapcsolatokban élünk, ezek adják erőinket, s ezek hiányában sorvadunk. Így a terápiás  munkát is áthatja a kapcsolatok megértésének, erősítő működtetésének célja. Tanulmányok, képzések: 2011- Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés, felnőtt szakirány, Pécs 2011- Egyéni saját élmény 2009-2011: Egyéni pszichoterápiás szupervízió  2005-2008: Tanácsadó szakpszichológus képzés, krízis szakirány,  ELTE-PPK  2007: PhD védés (Disszertáció: Családi rítusok mint protektív tényezők életciklusváltás idején, Opponensek: Dr. Bagdy Emőke, Dr. Oláh  Attila)  2004-2006: Családi önismeret – 200 órás önismereti csoport, 2001-2003: Családterápiás szupervíziós képzés I-II, 50-50 óra   2000-2001: Családterápiás elméleti és módszertani képzés, 200 óra 1999: tanulmányút a Soros Alapítvány támogatásával, Syracuse University, New York, tárgy: a családi rítusok kérdőívének magyarországi  adaptációja, konzultáció Prof. B.H. Fiese-vel.  Munkatapasztalatok: Gyakorlati tevékenység:  2008 óta: Életvezetési, egyéni tanácsadás és családterápia, magánrendelő, Dunakeszi 2008 óta: ELTE-PPK Diáktanácsadó Központ  2003-2008: konzultáció családokkal, FIPT  1998-2008: Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó 1995-1997: Győrffy István Kollégium, Debrecen:   Középiskolás kollégisták számára létrehozott egészségvédő program Fontosabb publikációk:  2015: A pályaválasztási döntés családi háttere, in: Életpálya-tanácsadás folyóirat TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001,  http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat  2013: Békés Iskolák projekt  - Az iskolai agresszió megfékezése és megelőzése, társzerző: Horgász Csaba, in: Mentálhigiéné és segítő  hivatás, szerk: Kiss Enikő,Sz. Makó Hajnlaka, Pannónia, Pécs  2013: Segítő kapcsolat csoportos helyzetben, in: Tehetségek vonzásában 28-36, szerk: Herskovits-Ritoók, FETA, Bp  2013: Segítő beszélgetés négyszemközt, in: Tehetségek vonzásában, 20-27 szerk: Herskovits-Ritoók, FETA, Bp  2013: Challenges and resources in the life of families, the concept of family resilience, TÁMOP digitális tankönyv, ELTE  2008: A stressz és az egészség többszempontú értékelése: a Coping és Stressz Profil, in: Egyén- Pár- Család ,342-357.o. szerk: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A., Animula, Budapest  2007: Családi rituálék mint protektív tényezők életciklus-váltás idején, Doktori Disszertáció, Debreceni Egyetem 2006: Családi rituálék mint protektív faktorok In: Kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, 143-167.o. Szerk.:    Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen  2006: Családi rituálék, múlt - jelen – jövő láncszemei életciklusaink füzérében, In: Kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges  alkalmazkodásban, 119-143.o. Szerk.: Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen  2005: Családi rituálék mint protektív tényezők In: Alkalmazott Pszichológia VII.1. 74-89. 1999.: A családi rituálék elméleti kérdései és néhány gyakorlati megfontolása  In: Alkalmazott Pszichológia I évf. 2. szám, 41-59  2001: Coping and stress profile In: Applied Psychology in Hungary, 2001-2002/ 3-4.141-150. Társszerző: Hunyady O.  Oktatói tevékenység:  2009- Oktatói tevékenység, ELTE-PPK, Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ  kurzusok:   Egyéni tanácsadás Életvezetési tanácsadás Családi konzultáció Családi identitás, családi életciklus Pályaválasztási tanácsadás Kommunikációs készségfejlesztés Családi rítus 2008- Oktatói tevékenység, ELTE-PPK,Tanácsadó szakpszichológus képzés  kurzusok:   Tanácsadás pszichológiájának elméleti alapjai Krízisintervenció  Családi reziliencia Egyéni tanácsadás Csoportos tanácsadás A pályaválasztási döntés családi háttere  2003-2005: Oktatói tevékenység, Debreceni Egyetem, (megbízott előadó)  kurzus: Rítus, szimbólum, nyelvi kommunikáció a családban Személyiséglélektan III  1997-2001: Oktatói tevékenység, KLTE, Debrecen (PhD-hallgató, majd megbízott előadó)  kurzus:  Személyiséglélektan II - III. gyakorlat  © Lélekműhely, 2017 Dr. Kissné Viszket Mónika egyetemi adjunktus, ELTE-PPK klinikai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, AT pszichoterapeuta, családkonzulens telefon: 30/5727598 e-mail: viszket.monika@gmail.com