Mikor visszagondolunk eddigi életünkre, könnyen látunk benne különböző szakaszokat, meghatározható időszakokat, amik hol jobb, hol  kevésbé jó emlékeket idéznek fel bennünk, de mindenképp rendet tesznek az időben, tudjuk, mikor mi történt, mikor mit szerettünk volna,  mire vágytunk, mire álltunk készen. Mikor lett valami egészen más. Talán „útközben” észre sem vesszük, milyen sok kisebb- nagyobb  sorsforduló van az életünkben, csak mikor visszatekintünk, tudjuk, hogy akkor valami új kezdődött.     Ezek az időszakok azok, a változások, váltások időszakai, amikben hiszek. Ezek mindig léteznek, és mindig mint lehetőségek vannak  jelen, amik új utakat nyitnak meg. Ekkor dönteni kell. A döntésnek ideje van, nem lehet előrehozni, de átugrani sem. Meg kell érnie, mint  mindennek az életben. Ha nem döntünk, felőlünk döntenek az élet haladása által. De jobb a választott sors, mint „kényszersors” szerint élni.   A terápia segíthet abban, hogy ezeket a „sorslehetőségeinket”, az életvezetési mintáinkat, eddigi választásainkat, ebből adódó  konfliktusainkat, vagy vágyainkat tudatossá tegyük és így új választás lehetőségét, a tudatos döntést adjuk meg magunknak.   Alkalmazott módszerek:    A pszichoterápia és a pszichológiai tanácsadás egy aktuális probléma, nehézség, konfliktusos helyzet átgondolását jelenti az önismeret  fejlesztése által. A találkozások során új szempontokat kaphat a probléma megértéséhez, a megoldáshoz szükséges készségeket sajátíthat  el, segítve ezzel az aktuális nehézséggel való sikeres megküzdést. A tanácsadás és a terápia „beszélgetős” helyzet, az adott személlyel való  kapcsolatra épít, fontos ebben a bizalmi légkör, a „találkozás”.  „Kezdetben volt a kapcsolat” – mondja Buber. Kapcsolatokban élünk, ezek adják erőinket, s ezek hiányában sorvadunk. Így a terápiás  munkát is áthatja a kapcsolatok megértésének, erősítő működtetésének célja. Tanulmányok, képzések: 2018-2019: Tündérhegyi Fókuszált Dinamikus Pszichoterápiás Képzés 2016-2018: Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés  2011-2015: Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés, felnőtt szakirány, Pécs 2011-2017: Egyéni saját élmény 2009-2011: Egyéni pszichoterápiás szupervízió  2005-2008: Tanácsadó szakpszichológus képzés, krízis szakirány,  ELTE-PPK  2007: PhD védés (Disszertáció: Családi rítusok mint protektív tényezők életciklusváltás idején, Opponensek: Dr. Bagdy Emőke, Dr. Oláh  Attila)  2004-2006: Családi önismeret – 200 órás önismereti csoport, 2001-2003: Családterápiás szupervíziós képzés I-II, 50-50 óra   2000-2001: Családterápiás elméleti és módszertani képzés, 200 óra 1999: tanulmányút a Soros Alapítvány támogatásával, Syracuse University, New York, tárgy: a családi rítusok kérdőívének magyarországi  adaptációja, konzultáció Prof. B.H. Fiese-vel.  1997-2001: Doktori képzés, KLTE, Debrecen, Pszichológia Intézet  1994-1996: Autogén tréning terapeuta, - elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzés  1994-1995: Tanári képesítés 1992-1997: KLTE, Debrecen, pszichológia szak – pszichológus Munkatapasztalatok: Gyakorlati tevékenység:  2015 óta: Pszichoterápiás munka, magánrendelő, Dunakeszi 2008 óta: Életvezetési, egyéni tanácsadás és családterápia, magánrendelő, Dunakeszi 2008-2014: ELTE-PPK Diáktanácsadó Központ  2003-2008: konzultáció családokkal, FIPT  1998-2008: Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó 1995-1997: Győrffy István Kollégium, Debrecen: Középiskolás kollégisták számára létrehozott egészségvédő program  Oktatói tevékenység:  2014- : Tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés szakmai vezetője, ELTE-PPK  2009-: ELTE-PPK Pszichológiai Tanácsadás Tanszék, egyetemi adjunktus 2009-: Oktatói tevékenység, ELTE-Pegadógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Tanácsadás Tanszék, egyetemi adjunktus 2008-: Oktatói tevékenység, ELTE-PPK,Tanácsadó szakpszichológus képzés  2003-2005: Oktatói tevékenység, Debreceni Egyetem, (megbízott előadó)  1997-2001: Oktatói tevékenység, KLTE, Debrecen (PhD-hallgató, majd megbízott előadó)  Fontosabb publikációk:  2019: A pszichológiai tanácsadás szakmai alapprotokollja, Eötvös Kiadó, Budapest, társszerző: Mogyorosy Zsuzsanna  2017: Részlet a készülő pszichológiai tanácsadás alapprotokolljából – A pszichológiai tanácsadás folyamata, in: Alkalmazott pszichológia          2017/4.       http://ap.elte.hu/archivum/20174-2/  társszerző: Mogyorosy-Révész Zsuzsa  2017: A pszichológiai tanácsadás kompetenciarendszerei in Alkalmazott Pszichológia, 2017/4 http://ap.elte.hu/archivum/20174-2/             társszerző: Kiss Paszkál  2016: A pszichológiai tanácsadás perspektívái: tisztelgő kötet Ritoók Magda 80. születésnapjára, (szerk.) Kissné Viszket M.- Puskás Vajda            Zs.- Rácz J. - Tóth V, L’Harmattan, Budapest  2016: A tanácsadó szakpszichológus kompetenciái, társzerző: Kiss Paszkál, in: Kissné Viszket M.- Puskás Vajda Zs.- Rácz J. - Tóth V.            (szerk.) A pszichológiai tanácsadás perspektívái : tisztelgő kötet Ritoók Magda 80. születésnapjára, 229-244  2015: A pályaválasztási döntés családi háttere, in:  Életpálya-tanácsadás folyóirat  TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001,            http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat  2013: Békés Iskolák projekt  - Az iskolai agresszió megfékezése és megelőzése, társzerző: Horgász Csaba, in: Mentálhigiéné és segítő            hivatás, szerk: Kiss Enikő,Sz. Makó Hajnalka, Pannónia, Pécs  2013: Segítő kapcsolat csoportos helyzetben, in: Tehetségek vonzásában 28-36, szerk: Herskovits-Ritoók, FETA, Bp  2013: Segítő beszélgetés négyszemközt, in: Tehetségek vonzásában, 20-27 szerk: Herskovits-Ritoók, FETA, Bp  2013: Challenges and resources in the life of families, the concept of family resilience, TÁMOP digitális tankönyv, ELTE  2008: A stressz és az egészség többszempontú értékelése: a Coping és Stressz Profil, in: Egyén- Pár- Család, 342-357.o. szerk: Bagdy E.,            Mirnics Zs., Vargha A., Animula, Budapest  2007: Családi rituálék mint protektív tényezők életciklus-váltás idején, Doktori Disszertáció, Debreceni Egyetem 2006: Családi rituálék mint protektív faktorok In: Kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, 143-167.o. Szerk.:           Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen  2006: Családi rituálék, múlt - jelen – jövő láncszemei életciklusaink füzérében, In: Kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges           alkalmazkodásban, 119-143.o. Szerk.: Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen  2005: Családi rituálék mint protektív tényezők In: Alkalmazott Pszichológia VII.1. 74-89. 2001: Coping and stress profile In: Applied Psychology in Hungary, 2001-2002/ 3-4.141-150. Társszerző: Hunyady O.  © Lélekműhely, 2019 Dr. Kissné Viszket Mónika egyetemi adjunktus, ELTE-PPK klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta-jelölt tanácsadó szakpszichológus telefon: 30/5727598 e-mail: viszket.monika@gmail.com           (bejelentkezés e-mailen keresztül)